REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYPOMINAMY.COM

z dnia 2016-01-01

 

 

┬ž1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug okre┼Ťla wzajemne prawa i obowi─ůzki Zamawiaj─ůcego i Operatora (dalej zwani ┼é─ůcznie ÔÇ×StronamiÔÇŁ) w ramach us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Operatora na rzecz Zamawiaj─ůcego.
 2. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç umowy pomi─Ödzy Operatorem i Zamawiaj─ůcym, stanowi─ůcej podstaw─Ö ┼Ťwiadczenia us┼éug przez Operatora.
 3. U┼╝yte w Regulaminie ┼Ťwiadczenia us┼éug lub w umowie poj─Öcia i definicje oznaczaj─ů:
 1. GSM ÔÇô (the Global System for Mobile Communications) ÔÇô system kom├│rkowej telefonii cyfrowej;

 2. VMS ÔÇô wiadomo┼Ť─ç g┼éosowa odczytywana przez syntezator IVONA o d┼éugo┼Ťci maksymalnie 60 sekund.

 3. IVR TTS – (Interactive Voice Response Text To Speech) – system telekomunikacji, umo┼╝liwiaj─ůcy automatyczne dzwonienie, za pomoc─ů systemu komputerowego, do abonent├│w sieci telekomunikacyjnych i przekazanie im nagranego lub syntezowanego przez aplikacj─Ö IVONA komunikatu g┼éosowego;

 4. Klient Zamawiaj─ůcego ÔÇô osoba, kt├│ra korzysta z us┼éug Zamawiaj─ůcego w zakresie Wysy┼éki Wiadomo┼Ťci

 5. Konto Zamawiaj─ůcego ÔÇô zasoby udost─Öpniane przez OPERATORA, obs┼éuguj─ůce przesy┼éanie Wiadomo┼Ťci w ramach systemu obs┼éugi Wiadomo┼Ťci stosowanego przez OPERATORA;

 6. MMS – us┼éuga przesy┼éania kr├│tkich wiadomo┼Ťci graficznych mi─Ödzy abonentami cyfrowych sieci telefonii kom├│rkowej w standardzie GSM.

 7. Okres Rozliczeniowy – przedzia┼é czasu, w ci─ůgu kt├│rego zrealizowane Us┼éugi rozliczane s─ů w tym samym terminie p┼éatno┼Ťci, wynosz─ůcy jeden miesi─ůc kalendarzowy

 8. Operator – Horcha Sp. z o.o. (prowadz─ůca mark─Ö ÔÇ×PRZYPOMINAMY.COMÔÇŁ) z siedzib─ů w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sadowa 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 371294, NIP 5291788833, REGON 142689307,

 9. Panel ZAMAWIAJACEGO ÔÇô aplikacja informatyczna [rodzaj aplikacji] za pomoc─ů kt├│rej OPERATOR daje ZAMAWIAJACEMU mo┼╝liwo┼Ť─ç: (a) sprawdzenia liczby Wiadomo┼Ťci wys┼éanych w bie┼╝─ůcym Okresie Rozliczeniowym, (b) komunikacji z ZAMAWIAJ─äCYM w zakresie wysy┼éek SMS i MMS oraz odpowiedzi klient├│w na te wysy┼éki

 10. Regulamin ÔÇô niniejszy Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug;

 11. Si┼éa Wy┼╝sza ÔÇô zdarzenia, zewn─Ötrzne, niezale┼╝ne od Stron, kt├│remu nie mog┼éy zapobiec, ani przewidzie─ç przy do┼éo┼╝eniu nale┼╝ytej staranno┼Ťci.
 12. SMS ÔÇô us┼éuga przesy┼éania kr├│tkich (do 160 znak├│w bez polskich liter i do 70 znak├│w z polskimi literami) wiadomo┼Ťci tekstowych mi─Ödzy abonentami cyfrowych sieci telefonii kom├│rkowej w standardzie GSM. Ilekro─ç w Regulaminie mowa o SMSach dotyczy to r├│wnie┼╝ SMS9X i SMS-NADPIS. Mo┼╝liwe jest wysy┼éanie wielokrotnych SMS9X i SMS-NADPIS do 1071 znak├│w w jednej wiadomo┼Ťci bez polskich liter lub 469 znak├│w z polskimi literami. Taki SMS b─Ödzie naliczony w bilingu jako wielokrotno┼Ť─ç pojedynczych wiadomo┼Ť─çi (maksymalnie 8 SMS├│w).

 13. SMS z losowych numer├│w 9 cyfrowych (SMS9X) ÔÇô jest to SMS z 9 cyfrowego losowego numeru w polskiej sieci GMS obs┼éuguj─ůcy dwukierunkow─ů komunikacj─Ö z odbiorc─ů SMS. Powy┼╝sze nie dotyczy w szczeg├│lno┼Ťci sytuacji zwi─ůzanych z odpowiedzi─ů na SMS9X, kt├│ry oczekiwa┼é na odbi├│r z powodu niedost─Öpno┼Ťci Odbiorcy w sieci GSM.

 14. SMS z w┼éasnym polem nadawcy (SMS-NADPIS) ÔÇô jest to SMS z w┼éasnym polem nadawcy o d┼éugo┼Ťci maksymalnie 11 znak├│w bez polskich liter.

 15. System – system informatyczny umo┼╝liwiaj─ůcy Zamawiaj─ůcemu ┼Ťwiadczenie us┼éugi wysy┼éania Wiadomo┼Ťci przez Klient├│w ZAMAWIAJACEGO swoim klientom

 16. Umowa ÔÇô umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug zawarta pomi─Ödzy Operatorem a Zamawiaj─ůcym, w trybie przewidzianym Regulaminem.

 17. Us┼éuga – wskazane w ┬ž 3 Regulaminu tre┼Ťci us┼éugi, ┼Ťwiadczone podstawie przez Operatora na rzecz Zamawiaj─ůcego;

 18. Wiadomo┼Ť─ç ÔÇô SMS lub MMS

 19. Wykaz Us┼éug – informacja o zrealizowanych po┼é─ůczeniach lub wys┼éanych Wiadomo┼Ťciach

 20. Wysy┼éanie Wiadomo┼Ťci ÔÇô dzia┼éanie w skutek kt├│rego Wiadomo┼Ť─ç opu┼Ťci┼éa system obs┼éugi Wiadomo┼Ťci stosowany przez OPERATORA;

 21. Zdalna obs┼éuga ÔÇô przekazywanie Wiadomo┼Ťci do wys┼éania, sprawdzanie stanu wysy┼éanych Wiadomo┼Ťci oraz pobieranie odpowiedzi SMS i MMS za po┼Ťrednictwem us┼éugi PRZYPOMINAMY.COM bez konieczno┼Ťci logowania si─Ö na stronie OPERATORA za po┼Ťrednictwem formularza WWW lub wywo┼éania adresu URL.

 22. Zamawiaj─ůcy ÔÇô przedsi─Öbiorca, kt├│ry z┼éo┼╝y┼é Zam├│wienie i z kt├│rym Operator zawar┼é Umow─Ö;

 23. Zam├│wienie – oferta zawarcia Umowy z┼éo┼╝ona przez Zamawiaj─ůcego Operatorowi, stanowi─ůca integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç Umowy.

┬ž 2

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwil─ů gdy Operator potwierdzi w formie emailowej przyj─Öcie Zam├│wienia z┼éo┼╝onego przez Zamawiaj─ůcego.
 2. Świadczenie Usług rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Operatora przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust.1 powyżej, pod warunkiem aktywacji Usługi.
 3. Aktywacja Us┼éugi nast─Öpuje z momentem gdy Zamawiaj─ůcy, wp┼éaci na rachunek bankowy Operatora wskazany w Zam├│wieniu, depozyt, kt├│ry stanowi zaliczk─Ö na poczet pierwszej faktury wystawionej przez Operatora, w przypadku gdy kwota pierwszej faktury b─Ödzie ni┼╝sza od kwoty depozytu, zostanie on zaliczony na poczet kolejnych faktur.
 4. Umowa zawierana jest na czas okre┼Ťlony 12 miesi─Öcy od daty aktywacji Us┼éugi. Z chwil─ů up┼éywu okresu, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym, Umowa ulega automatycznemu przed┼éu┼╝eniu na czas nieokre┼Ťlony, chyba ┼╝e ZAMAWIAJACY, co najmniej 30 dni przed dat─ů up┼éywu okresu obowi─ůzywania Umowy, z┼éo┼╝y Operatorowi pisemne o┼Ťwiadczenie woli o braku ch─Öci przed┼éu┼╝enia Umowy.

┬ž 3

ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Us┼éugi ┼Ťwiadczone przez OPERATORA na rzecz ZAMAWIAJ─äCEGO polegaj─ů na:

  a. zapewnieniu przez OPERATORA oraz bie┼╝─ůcej eksploatacji przez ZAMAWIAJ─äCEGO Systemu, w zakresie wskazanym w Zam├│wieniu sk┼éadanym przez Zamawiaj─ůcego;

 1. udzieleniu przez OPERATORA na rzecz Zamawiaj─ůcego stosownych licencji umo┼╝liwiaj─ůcych Zamawiaj─ůcemu korzystanie z Systemu w zakresie okre┼Ťlonym w Regulaminie oraz w Zam├│wieni;

 2. udost─Öpnieniu przez OPERATORA Panelu ZAMAWIAJACEGO, przy czym dost─Öp do funkcji wysy┼éania Wiadomo┼Ťci b─Ödzie mo┼╝liwy tylko w niekt├│rych spo┼Ťr├│d interfejs├│w umo┼╝liwiaj─ůcych dost─Öp Zamawiaj─ůcemu dost─Öp do Systemu (tj. niekt├│rych kana┼éach spo┼Ťr├│d: API HTTP, Panel WWW, plik CSV).

 1. OPERATOR mo┼╝e przerwa─ç albo w istotnym zakresie ograniczy─ç ┼Ťwiadczenie Us┼éugi lub zmieni─ç warunki ich ┼Ťwiadczenia, je┼╝eli zachodz─ů ku temu uzasadnione powody, w szczeg├│lno┼Ťci zachodz─ů okoliczno┼Ťci uniemo┼╝liwiaj─ůce spe┼énienie wymaga┼ä zachowania ci─ůg┼éo┼Ťci ┼Ťwiadczenia Us┼éugi takie jak awaria system├│w informatycznych, awaria sieci telekomunikacyjnej, Si┼éa Wy┼╝sza, w sytuacjach szczeg├│lnego zagro┼╝enia i konieczno┼Ťci zachowania ochrony integralno┼Ťci sieci. W takich przypadkach, OPERATOR powiadomi ZAMAWIAJ─äCEGO niezw┼éocznie o konieczno┼Ťci przerwania lub ograniczenia Us┼éugi za┼Ť ZAMAWIAJACEMU nie przys┼éuguje od OPERATORA odszkodowanie z tego tytu┼éu.

 2. OPERATOR mo┼╝e zawiesi─ç ┼Ťwiadczenie Us┼éug na rzecz Zamawiaj─ůcego w przypadku, gdy Zamawiaj─ůcy zalega z p┼éatno┼Ťci─ů nale┼╝no┼Ťci za wykonanie Us┼éug przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 30 dni, do chwili uregulowania przez ZAMAWIAJ─äCEGO zaleg┼éo┼Ťci p┼éatniczych. W takim przypadku zawieszenia ┼Ťwiadczenia Us┼éug Zamawiaj─ůcemu nie przys┼éuguje odszkodowanie.

 3. OPERATOR mo┼╝e tymczasowo zawiesi─ç cz─Ö┼Ť─ç z funkcjonalno┼Ťci Panelu ZAMAWIAJACEGO w celu przeprowadzenia niezb─Ödnych zmian w Systemie.

 4. ZAMAWIAJACY zobowi─ůzuje si─Ö do nie wysy┼éania za pomoc─ů Systemu:

 1. tre┼Ťci obra┼║liwych, nieprzyzwoitych, naruszaj─ůcych chronione prawem dobra osobiste odbiorcy lub os├│b trzecich, sprzecznych z dobrym obyczaj├│w i o charakterze erotycznym,

 2. Wiadomo┼Ťci w godzinach nocnych (tj. mi─Ödzy 22.00 a 7.00), za wyj─ůtkiem sytuacji, kiedy wys┼éanie Wiadomo┼Ťci jest bezpo┼Ťrednim nast─Öpstwem akcji wykonanej przez Klienta ZAMAWIAJ─äCEGO (np. odpowied┼║ na Wiadomo┼Ť─ç);

jak r├│wnie┼╝ do zapewnienia, ┼╝e Klienci ZAMAWIAJACEGO b─Öd─ů przy wysy┼éaniu Wiadomo┼Ťci przy pomocy Sytemu ogranicze┼ä wskazanych w pkt. a) i b) powy┼╝ej.

 1. W wypadku stwierdzenia naruszenia przez ZAMAWIAJACEGO ust. 5 powy┼╝ej, OPERATOR jest uprawniony do zablokowania wysy┼éki Wiadomo┼Ťci, ograniczenia ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, zawieszenia ┼Ťwiadczenia Us┼éugi lub rozwi─ůzania Umowy w trybie okre┼Ťlonym w ┬ž9 Regulaminu.

 2. OPERATOR zapewni wysy┼éanie Wiadomo┼Ťci do wszystkich Klient├│w ZAMAWIAJ─äCEGO na terenie Polski, je┼╝eli nie b─Öd─ů mia┼éy miejsca ┼╝adne prawne lub techniczne ograniczenia mo┼╝liwo┼Ťci wysy┼éania Wiadomo┼Ťci SMS lub nie zaistniej─ů okoliczno┼Ťci o charakterze wskazanym w ust. 3 powy┼╝ej.

 3. ZAMAWIAJ─äCY o┼Ťwiadcza, ┼╝e znana mu jest specyfika systemu, polegaj─ůca na tym, ┼╝e Wiadomo┼Ťci b─Öd─ů wysy┼éane do Klient├│w ZAMAWIAJ─äCEGO z dowolnie ustalanych przez OPERATOR numer├│w telefon├│w kom├│rkowych. W zwi─ůzku z tym szablon tre┼Ťci Wiadomo┼Ťci SMS b─Ödzie zredagowany w taki spos├│b, aby dla Klienta ZAMAWIAJ─äCEGO by┼éo jednoznacznie mo┼╝liwe ustalenie podmiotu, na rzecz kt├│rego wiadomo┼Ť─ç jest wysy┼éana, oraz sprawy, w zwi─ůzku z kt├│r─ů wiadomo┼Ť─ç jest wysy┼éana.

┬ž 4

OBOWI─äZKI OPERATORA

 1. OPERATOR powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO, niezwłocznie, o:

 1. zamiarze prowadzenia prac w systemach s┼éu┼╝─ůcych do realizacji Us┼éugi, kt├│re mog─ů mie─ç wp┼éyw na spos├│b i/lub termin jej ┼Ťwiadczenia;
 2. mog─ůcych nast─ůpi─ç przerwach w ┼Ťwiadczeniu Us┼éugi.
 1. OPERATOR nie b─Ödzie odpowiedzialny za przerwy w pracy sieci GSM operator├│w GSM.
 2. OPERATOR zapewnia i gwarantuje, ┼╝e wysy┼éanie Wiadomo┼Ťci do Klienta ZAMAWIAJACEGO jest r├│wnoznaczne z otrzymaniem Wiadomo┼Ťci przez takiego Klienta ZAMAWIAJ─äCEGO, o ile w okresie wa┼╝no┼Ťci danej Wiadomo┼Ťci SMS, telefon kom├│rkowy Klienta, do kt├│rego kierowana jest dana Wiadomo┼Ť─ç, by┼é poprawnie zalogowany w sieci lub o ile nie wyst─ůpi┼éy inne niezale┼╝ne od OPERATORA przeszkody uniemo┼╝liwiaj─ůce dostarczenie Wiadomo┼Ťci.

 

┬ž 5

ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

 

 1. Z uwagi na charakterystyk─Ö Us┼éugi oraz fakt, ┼╝e System b─Ödzie wykorzystywany przez ZAMAWIAJACEGO do prowadzenia przeze┼ä dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej i ┼Ťwiadczenia us┼éug na rzecz os├│b trzecich w spos├│b i na zasadach, wedle wyboru ZAMAWIAJ─äCEGO (pod warunkiem zachowania obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z Umowy), OPERATOR nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci wobec ZAMAWIAJ─äCEGO ani os├│b trzecich za skutki prawne wynikaj─ůce z korzystania przez ZAMAWIAJ─äCEGO z Us┼éugi ┼Ťwiadczonej na podstawie Umowy, w szczeg├│lno┼Ťci OPERATOR nie odpowiada za tre┼Ťci wysy┼éane poprzez ZAMAWIAJACEGO za po┼Ťrednictwem Systemu.
 2. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za Wiadomo┼Ťci wys┼éane z op├│┼║nieniem, Wiadomo┼Ťci kt├│re nie mog┼éy zosta─ç wys┼éane z powod├│w technicznych niezale┼╝nych od OPERATORA lub Wiadomo┼Ťci, kt├│re nie zosta┼éy prawid┼éowo skolejkowane w przypadku wysy┼éki zdalnej.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek osoby trzecie wysun─Ö┼éy w stosunku do OPERATORA jakiekolwiek roszczenia zwi─ůzane z przekazywaniem danych Klientowi ZAMAWIAJ─äCEGO (w szczeg├│lno┼Ťci z uwagi na to, ┼╝e przekazywane informacje nie s─ů obj─Öte zgod─ů lub s─ů nieaktualne, niepe┼éne, b─ůd┼║ nieprawdziwe), ZAMAWIAJ─äCY zobowi─ůzany b─Ödzie do wsp├│┼édzia┼éania z OPERATORA we wszelkim zakresie, kt├│ry jest niezb─Ödny do skutecznej obrony praw OPERATORA. W przypadku, gdyby w wyniku wysuni─Öcia roszcze┼ä, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, OPERATOR zobowi─ůzany zosta┼é do spe┼énienia jakiegokolwiek ┼Ťwiadczenia, do zap┼éacenia jakiegokolwiek odszkodowania lub poniesie jakiekolwiek koszty, szkod─Ö lub wydatki (w tym w szczeg├│lno┼Ťci koszty post─Öpowa┼ä s─ůdowych i administracyjnych, koszty zast─Öpstwa procesowego oraz inne koszty pomocy prawnej), ZAMAWIAJ─äCY zobowi─ůzuje si─Ö do zwrotu OPERATOR wszelkich uzasadnionych koszt├│w, pokrycia szk├│d i wydatk├│w poniesionych w zwi─ůzku z zaspokojeniem tych roszcze┼ä. ZAMAWIAJ─äCY zobowi─ůzany jest do zwrotu koszt├│w, wydatk├│w, wyr├│wnania szk├│d, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, dopiero po otrzymaniu przez ZAMAWIAJ─äCEGO orzeczenia wydanego w danym post─Öpowaniu s─ůdowym a tak┼╝e wyliczenia poniesionych koszt├│w, szkody lub wydatk├│w.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek osoby trzecie wysun─Ö┼éy w stosunku do ZAMAWIAJ─äCEGO jakiekolwiek roszczenia zwi─ůzane z wykonywaniem Umowy, OPERATOR zobowi─ůzany b─Ödzie do wsp├│┼édzia┼éania z ZAMAWIAJ─äCYM we wszelkim zakresie, kt├│ry jest niezb─Ödny do skutecznej obrony praw ZAMAWIAJ─äCEGO.

┬ž 6

P┼éatno┼Ťci

 1. ZAMAWIAJĄCY będzie uiszczał należne Operatorowi opłaty na podstawie wystawionych przez OPERATORA miesięcznych faktur VAT.
 2. Faktura VAT b─Ödzie wystawiona przez OPERATORA nie p├│┼║niej ni┼╝ do 7-go dnia nast─Öpnego miesi─ůca kalendarzowego po miesi─ůcu, w kt├│rym zosta┼éa wykonana Us┼éuga, z terminem zap┼éaty 7 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJ─äCEGO prawid┼éowo wystawionej faktury VAT i b─Ödzie opiewa─ç na kwot─Ö wyliczon─ů zgodnie z ust. 3, ust. 4 i ust. 5 poni┼╝ej. Za dzie┼ä zap┼éaty uznaje si─Ö dzie┼ä uznania rachunku bankowego Operatora.
 3. ZAMAWIAJACY zobowi─ůzany jest do terminowego uiszczania na rzecz OPERATORA nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zrealizowanych Us┼éug, bez wzgl─Ödu na to, kto z tych us┼éug bezpo┼Ťrednio korzysta┼é. Faktur─Ö OPERATOR wysy┼éa ZAMAWIAJ─äCEMU listownie, a nadto e-mailem na adres podany w umowie w przypadku z┼éo┼╝enia takiego ┼╝─ůdania przez Zamawiaj─ůcego.
 4. Nale┼╝no┼Ťci OPERATORA z tytu┼éu realizacji Us┼éug naliczane s─ů na postawie cen wskazanych w Zam├│wieniu
 5. ZAMAWIAJ─äCY upowa┼╝nia OPERATORA do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowa┼╝nionej do ich odbioru.
 6. Strony uzgadniaj─ů, ┼╝e Ceny Jednostkowe pozostan─ů sta┼ée przez ca┼éy okres obowi─ůzywania Umowy z zastrze┼╝eniem ust. 6 poni┼╝ej.
 7. OPERATOR ma prawo do jednostronnego podwy┼╝szenia Cen Jednostkowych wy┼é─ůcznie w przypadku gdy koszty, kt├│re OPERATOR ponosi w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éugi wzrosn─ů o wi─Öcej ni┼╝ 50% (przy czym za koszty takie uznaje si─Ö w szczeg├│lno┼Ťci ceny wysy┼éki Wiadomo┼Ťci u operator├│w GSM, z kt├│rych us┼éug korzysta OPERATOR. Takie jednostronne podwy┼╝szenie Cen Jednostkowych wymaga dla swej skuteczno┼Ťci zachowania formy pisemnej, nie mo┼╝e by─ç dokonane cz─Ö┼Ťciej ni┼╝ raz w Okresie Rozliczeniowym i nie mo┼╝e wynosi─ç wi─Öcej 10% uprzednio obowi─ůzuj─ůcych Cen Jednostkowych.

┬ž 7

Poufno┼Ť─ç

 1. Ka┼╝da ze Stron zobowi─ůzuje si─Ö zachowa─ç w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotycz─ůce drugiej Strony otrzymane w zwi─ůzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezale┼╝nie od formy przekazania tych informacji i ich ┼║r├│d┼éa (ÔÇ×Tajemnica przedsi─ÖbiorstwaÔÇŁ);
 2. W rozumieniu Umowy nie stanowi─ů Tajemnicy przedsi─Öbiorstwa informacje, kt├│re:
 1. s─ů lub stan─ů si─Ö powszechnie dost─Öpne w spos├│b inny ni┼╝ poprzez naruszenie zobowi─ůzania do zachowania poufno┼Ťci przez kt├│r─ůkolwiek ze Stron;

 2. zosta┼éy opracowane w spos├│b niezale┼╝ny, bez dost─Öpu do lub korzystania z Tajemnicy przedsi─Öbiorstwa ujawnionej przez drug─ů Stron─Ö.

 1. W razie uzyskania przez Stron─Ö otrzymuj─ůc─ů Tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa, Strona otrzymuj─ůca zobowi─ůzuje si─Ö do:
 1. zachowania w poufno┼Ťci wszystkich informacji stanowi─ůcych Tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa;

 2. nie ujawniania, bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio, informacji stanowi─ůcych Tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w spos├│b inny ni┼╝ zgodnie z┬ápostanowieniami Umowy;

 3. zrekompensowania Stronie ujawniaj─ůcej wszelkich szk├│d, kt├│re Strona ta mo┼╝e ponie┼Ť─ç w┬áwyniku naruszenia Tajemnicy przedsi─Öbiorstwa przez Stron─Ö otrzymuj─ůc─ů.

 1. Tajemnica przedsi─Öbiorstwa mo┼╝e zosta─ç ujawniona:
 1. tym pracownikom i podwykonawcom Strony otrzymuj─ůcej, kt├│rzy maj─ů uzasadnion─ů potrzeb─Ö zapoznania si─Ö i wykorzystania informacji stanowi─ůcych Tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w celu realizacji Umowy;

 2. osobom, w przypadku kt├│rych Strony uzgodni┼éy na pi┼Ťmie mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymywania przez te osoby informacji stanowi─ůcych Tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa, w zakresie uzgodnionym przez Strony;

 3. doradcom prawnym i finansowym Strony otrzymuj─ůcej, zobowi─ůzanych na mocy odr─Öbnych um├│w lub regulacji prawnych do zachowania w poufno┼Ťci otrzymywanych informacji,

 4. podmiotom upowa┼╝nionym na podstawie bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych od przepis├│w do ┼╝─ůdania przekazania informacji stanowi─ůcych Tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa, w tym s─ůdom i organom administracji,

 5. w zwi─ůzku z obowi─ůzkami informacyjnymi wynikaj─ůcymi z przepis├│w prawa reguluj─ůcych publiczny obr├│t instrumentami finansowymi.

 1. W przypadku ujawnienia Tajemnicy przedsi─Öbiorstwa podmiotom, o kt├│rych mowa w ust. 4.a) ÔÇô 4.d) powy┼╝ej, Strona otrzymuj─ůc─ů odpowiedzialna jest za zachowanie przez te podmioty Tajemnicy przedsi─Öbiorstwa.
 2. W razie uzyskania informacji przez Stron─Ö otrzymuj─ůc─ů, ┼╝e nast─ůpi┼éo ujawnienie Tajemnicy przedsi─Öbiorstwa w spos├│b niezgodny z postanowieniami Umowy, Strona otrzymuj─ůca zobowi─ůzana jest do niezw┼éocznego poinformowania Strony ujawniaj─ůcej o tym fakcie oraz do podj─Öcia wszelkich pozostaj─ůcych w granicach mo┼╝liwo┼Ťci dzia┼éa┼ä oraz pe┼énej wsp├│┼épracy ze Stron─ů ujawniaj─ůc─ů na rzecz ograniczenia i usuni─Öcia skutk├│w tego faktu.
 3. Zobowi─ůzania Stron wynikaj─ůce z niniejszego paragrafu w zakresie informacji poufnych s─ů wi─ů┼╝─ůce 5 lat po rozwi─ůzaniu umowy.
 4. W razie naruszenia przez Stron─Ö zakaz├│w okre┼Ťlonych w ust. 1 powy┼╝ej Strona naruszaj─ůca zap┼éaci na rzecz drugiej Strony kar─Ö umown─ů w wysoko┼Ťci 10 000 z┼é (s┼éownie: dziesi─Ö─ç tysi─Öcy z┼éotych) za ka┼╝de przekroczenie zakazu.
 5. Strona przed zastosowaniem kary, o kt├│rej mowa w ust. 8 powiadomi na pi┼Ťmie Stron─Ö naruszaj─ůca zakazy okre┼Ťlone w ust. 1 powy┼╝ej nie p├│┼║niej ni┼╝ 10-tego dnia od dnia, w kt├│rym Strona uzyska┼éa informacj─Ö o┬áz┼éamaniu przez drug─ů Stron─Ö postanowie┼ä ust. 1 powy┼╝ej.
 6. Zap┼éata kary umownej nie wyklucza mo┼╝liwo┼Ťci dochodzenia przez Stron─Ö, kt├│rej prawa zosta┼éy naruszone odszkodowania za szkod─Ö przewy┼╝szaj─ůc─ů wysoko┼Ť─ç zastrze┼╝onej kary, na zasadach og├│lnych.

┬ž 8

Dane osobowe

 1. ZAMAWIAJACY o┼Ťwiadcza, i zobowi─ůzuje si─Ö wobec OPERATORA ┼╝e w przypadku powierzenia ZAMAWIAJACEMU przez Klienta ZAMAWIAJ─äCEGO jako administratora danych osobowych danych osobowych os├│b trzecich (w tym os├│b, do kt├│rych b─Öd─ů wysy┼éane Wiadomo┼Ťci) ZAMAWIAJ─äCY wype┼éni wszystkie obowi─ůzki ci─ů┼╝─ůce na osobie, kt├│rej zosta┼éy powierzone dane osobowe przez administratora danych osobowych, w szczeg├│lno┼Ťci te wskazane w ust. 2 poni┼╝ej.
 2. ZAMAWIAJACY zobowi─ůzuje si─Ö do:
 1. przetwarzania wszelkich powierzonych informacji, w tym szczeg├│lnie danych osobowych, wy┼é─ůcznie w celu wywi─ůzania si─Ö z postanowie┼ä wi─ů┼╝─ůcych go um├│w z zachowaniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, tekst jedn. z p├│┼║n. zm.) (dalej: ÔÇ×UstawaÔÇŁ);

 2. zawarcia z administratorem danych umowy, o kt├│rej mowa w art. 31 Ustawy;

 3. wprowadzenia ┼Ťrodk├│w organizacyjnych i technicznych zabezpieczaj─ůcych powierzone dane osobowe przed niepo┼╝─ůdanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacj─ů w zakresie przewidzianym w art. 36-39a Ustawy oraz w Rozporz─ůdzeniu Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk├│w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada─ç urz─ůdzenia i systemy informatyczne s┼éu┼╝─ůce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) (dalej: ÔÇ×Rozporz─ůdzenieÔÇŁ) celem ochrony danych i system├│w, kt├│re s─ů wykorzystywane do realizacji Umowy.

 1. 3. Strony uzgadniaj─ů, ┼╝e dla nale┼╝ytego wykonania Umowy nie jest konieczne dalsze powierzenie przez ZAMAWIAJACEGO danych osobowych OPERATOROWI, i ┼╝e powierzenie takie nie ma w zwi─ůzku z wykonywaniem Umowy miejsca.
 2. 4. Wszelkie decyzje dotycz─ůce przetwarzania danych, odbiegaj─ůce od ustale┼ä zawartych w Umowie, powinny by─ç przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich niewa┼╝no┼Ťci.

┬ž 9

ROZWI─äZANIE UMOWY

 1. Z chwil─ů gdy Umowa przekszta┼éci si─Ö w umow─Ö na czas nieokre┼Ťlony zgodnie z ┬ž 2 ust. 4 Regulaminu, Umowa mo┼╝e zosta─ç rozwi─ůzana przez ka┼╝d─ů ze Stron z zachowaniem jednomiesi─Öcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi─ůca kalendarzowego. Wypowiedzenie dla swej wa┼╝no┼Ťci wymaga formy pisemnej.

 2. OPERATOR ma prawo wypowiedzenia Umowy w ka┼╝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. zakazu lub ograniczenia dzia┼éalno┼Ťci OPERATORA okre┼Ťlonej w Umowie przez organy administracji pa┼ästwowej,

 2. z przyczyn technicznych nie jest mo┼╝liwe dalsze ┼Ťwiadczenie na rzecz ZAMAWIAJ─äCEGO Us┼éug lub te┼╝ zapewnienia ich nale┼╝ytej jako┼Ťci;

 3. ra┼╝─ůcego naruszenia postanowie┼ä Umowy przez ZAMAWIAJ─äCEGO, przy czym Strony uzgadniaj─ů, ┼╝e ra┼╝─ůce naruszenie postanowie┼ä Umowy przez ZAMAWIAJ─äCEGO zachodzi w szczeg├│lno┼Ťci gdy:

  1. ZAMAWIAJ─äCY, pomimo zawieszenia ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, nie ureguluje zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci w wyznaczonym przez Operatora dodatkowym terminie;

  2. ZAMAWIAJ─äCY uporczywie narusza postanowienia Umowy, b─ůd┼║ podejmuje dzia┼éania utrudniaj─ůce albo uniemo┼╝liwiaj─ůce ┼Ťwiadczenie lub korzystanie z Us┼éugi Operatora;

  3. ZAMAWIAJĄCY korzysta z Usługi do celów niezgodnych z prawem;

  4. dane lub informacje podane przez ZAMAWIAJ─äCEGO przy zawarciu Umowy s─ů nieprawdziwe;

  5. Operatorowi zostan─ů cofni─Öte lub ograniczone przyznane uprawnienia w zakresie ┼Ťwiadczenia Us┼éug.

  6. ZAMAWIAJ─äCY lub Klient ZAMAWIAJACEGO wysy┼éa nie zam├│wione Wiadomo┼Ťci osobom, kt├│re nie wyrazi┼éy wcze┼Ťniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, w szczeg├│lno┼Ťci o charakterze reklamowym.

  7. ZAMAWIAJ─äCY u┼╝ywa w polu tematu Wiadomo┼Ťci tre┼Ťci kt├│re mog─ů wprowadzi─ç w b┼é─ůd odbiorc─Ö, nazwy instytucji, firm i znak├│w towarowych, do kt├│rych u┼╝ywania nie ma prawa.

 1. ZAMAWIAJ─äCY ma prawo wypowiedzenia Umowy w ka┼╝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  1. takiej zmiany przepis├│w prawa, kt├│ra uniemo┼╝liwi ZAMAWIAJ─äCEMU ┼Ťwiadczenie us┼éug, dla wykonania kt├│rych ZAMAWIAJ─äCY zawar┼é Umow─Ö,

  2. ra┼╝─ůcego naruszenia postanowie┼ä Umowy przez OPERATORA.

 1. Operator mo┼╝e obci─ů┼╝y─ç ZAMAWIAJACEGO tytu┼éem kary umownej sum─ů koszt├│w z tytu┼éu Op┼éat Abonamentowych przypadaj─ůcych od daty rozwi─ůzania umowy do ko┼äca okresu, na kt├│ry umowa by┼éa zawarta. Nale┼╝no┼Ťci z tego tytu┼éu stanie si─Ö wymagalna w terminie 7 dni od daty wys┼éania wezwania do zap┼éaty listem poleconym na adres ZAMAWIAJACEGO.

┬ž 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Umowy, z zastrze┼╝eniem i┼╝ Operator zobowi─ůzany jest powiadomi─ç Zamawiaj─ůcego o zmianach z miesi─Öcznym wyprzedzeniem. Zamawiaj─ůcy jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od otrzymania ww. informacji o zmianach, w takim wypadku Umowa wygasa po up┼éywie 30 dni od momentu powiadomienia Operatora.
 2. Aktualny tekst Regulaminu dost─Öpny jest po adresem www.przypominamy.com/regulamin
 3. ZAMAWIAJ─äCY zobowi─ůzany jest ka┼╝dorazowo informowa─ç Operatora o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie pod rygorem uznania pism i Rachunk├│w skierowanych na ostatnio wskazany Operatorowi adres za skutecznie dor─Öczone.
 4. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikaj─ůcego z niniejszej Umowy, sp├│r rozstrzyga─ç b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla miejsca prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej OPERATORA.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie b─ůd┼║ Umowie zastosowania b─Öd─ů mia┼éy powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy i Rozporz─ůdzenia, o kt├│rych mowa w Regulaminie.