01

ANALIZA POTRZEB

Analizujemy potrzeby Państwa biznesu oraz przyszłych odbiorców powiadomień. Celem tej analizy jest obniżenie kosztów komunikacji przy jednoczesnym wzroście jakości oraz satysfakcji klientów.
02

USTALENIE HARMONOGRAMU ORAZ PODPISANIE UMOWY

Na tym etapie ustalamy szczegółowy harmonogram działań. Czas wdrożenia zależy od poziomu integracji technologicznej firmy z platformą Przypominamy.com i wynosi średnio 2-3 tygodnie.
03

PRZYGOTOWANIE PRCESU WDROŻENIA PLATFORMY

Platforma Przypominamy.com posiada możliwość integracji z systemami klientów. Dzięki prostemu w implementacji API integracja trwa krótko i jest bardzo wydajna. Wysyłka powiadomień może odbywać się automatycznie bez udziału ludzi – przez API, albo za pośrednictwem przyjaznego PANELU KLIENA.
04

TESTY JAKOŚCIOWE ORAZ URUCHOMIENIE PLATFORMY

Przed pierwszą wysyłką powiadomień do klientów przeprowadzamy testy jakości tak, aby wyeliminować wszystkie możliwe błędy i pomyłki. Obecnie platforma Przypominamy.com posiada przepustowość do 200 tysięcy wiadomości SMS dziennie, 20 tysięcy wiadomości MMS dziennie i 100 tysięcy połączeń IVR (smsów głosowych) dziennie.
05

STAŁY MONITORING ORAZ ROZWÓJ JAKOŚCI

Działanie platformy jest stale monitorowane przez informatyków, tak aby powiadomienia zawsze docierały do odbiorców. Gwarantujemy nieprzerwany dostęp do oferowanych usług na poziomie wynoszącym co najmniej 99% w perspektywie roku. Platforma Przypominamy.com jest zintegrowana z 16 różnymi operatorami ioraz integratorami, co stanowi gwarancję niezawodności i wysokiej przepustowości wysyłanych wiadomości, a także gwarantuje szybkie i skuteczne odpowiedzi SMS i MMS oraz raporty doręczeń. Nasze serwery skonfigurowane są w pełni redundantnie. W przypadku awarii jednego – jego rolę przejmuje automatycznie maszyna zapasowa.
TOP